NEWS
24.11.2023

Czy dzieci mogą uczestniczyć w festiwalu bezpłatnie? Do którego roku życia?

Dzieci do lat 6 mogą bezpłatnie uczestniczyć w wydarzeniu pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, który ma ważny bilet wstępu. Rodzic lub opiekun prawny są zobowiązani do posiadania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.