NEWS
30.11.2023

Czy założenie opaski jest obowiązkowe? Czy mogę zdjąć opaskę? Co, jeśli ją uszkodzę? 

Wstęp na wydarzenia przysługuje wyłącznie osobom posiadającym nieuszkodzoną opaskę umocowaną na ręce. Z jednej opaski podczas całego festiwalu może korzystać tylko jedna osoba – nie ma możliwości przekazania opaski innej osobie. Uszkodzenie, zerwanie lub zgubienie opaski jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie. Osoba, która z wyjątkowych przyczyn jest zmuszona do ściągnięcia opaski, ma obowiązek zgłosić ten fakt w momencie wymiany biletu wstępu na opaskę. W takim wypadku organizator poinstruuje o procedurze otrzymania nowej opaski.