NEWS
30.11.2023

Czy mogę przekazać opaskę innej osobie, jeśli nie biorę udziału w całości festiwalu? 

Opaska jest przeznaczona tylko dla jednej osoby, której jest zaciskana na nadgarstku, co uniemożliwia przekazanie jej komuś innemu. Wejście na teren imprezy jest możliwe tylko z nienaruszoną, oryginalnie zaciśniętą opaską.